Presentation

Webbspecialist inom enheten för studentrekrytering och utbildningskommunikation. Arbetar med frågor kring: * webbstruktur * målgruppsanpassning * tillgänglighet på webben

Arbetar också med funktionerna bakom universitetets utbildningssidor, mau.se/sok-utbildning