Presentation

Doktor i Etnologi med forskningsintresse för biomedicin som kulturellt, socialt och politiskt fenomen. Forskar i projektet "Biomodifierande teknologier i förändring", tillsammans Kristofer Hansson här på Institutionen för Socialt Arbete. Disputerade 2019 med en avhandling om kunskapsproduktion och meningsskapande inom Parkinsonforskning som involverar fosterceller. Jag är också gästforskare (tidigare postdoc) vid Medical Museion, Köpenhamns Universitet, där jag ingår i en tvärvetenskaplig miljö som arbetar med kopplingen mellan tarmflora och psykisk hälsa.