Presentation

Anna Ternström är forskningsassistent vid forskningsplattformen Global och glokal hälsa. Hon har en MSc i Internationell utveckling och organisationshantering (LUMID) och en kandidatexamen i mänskliga rättigheter, båda från Lunds universitet.

Intresseområden: global hälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), sexualutbildning, könsrelaterat våld, sexuellt våld, global utveckling, civilsamhällesstudier, påverkansarbete, mänskliga rättigheter, deltagarbaserad forskning.