Presentation

Catarina Christiansson, tjänstgör som forskningshandläggare, administrativt ledningsstöd i forskarutbildningsnämnden och forskningsrådet.