Presentation

Mitt främsta forskningsintresse berör aspekter av äldre personers hälsa och ohälsa, psykisk i synnerhet. Har sedan länge varit intresserad av ensamhet, vilket också mitt avhandlingsarbete fokuserade på. Därtill är jag involverad i forskning som berör pedagogiskt utvecklingsarbete vid verksamhetsförlagd utbildning, bland annat inom primärkommunal vård.