Presentation

Som processledare för processen Planera och följa upp verksamhet samordnar jag universitetets verksamhetsplanering. Detta inkluderar moment som att göra resursfördelning, riskanalys, verksamhetsplan, budget och kompetensförsörjningsplan. Om du som personal- och budgetansvarig chef har frågor angående vad som förväntas av dig när det gäller verksamhetsplaneringen kan du läsa på chefsstöd eller kontakta mig.

Tillsammans med kollegor på universitetskansliet erbjuder vi stöd till chefer att göra riskanalyser och att följa upp den interna styrningen och kontrollen.