Presentation

Helena Stjernberg Tagesson jobbar med publiceringsstöd till forskare och frågor om öppen tillgång. Val av tidskrift för publicering, lärosätets publiceringsfond, avtal med förlag med förbetald publiceringsavgift, DiVA och öppen vetenskap är andra arbetsuppgifter.