Presentation

Prefekt för institutionen för datavetenskap och medieteknik.\TkD inom reglerteknik med speciellt intresse för systemteknik, modellering och simulering samt AI.