Presentation

Kristina (Tina) Josefson är chef för Universitetskansliet. Kansliet ger stöd till utbildning, forskarutbildning, forskning samt innovation och samverkan. Inom kansliet arbetar runt 45 personer.

Avdelningen stödjer i frågor som rör: planering, kvalitet på alla nivåer, externa relationer (inkluderar bl a alumni och vänner) och samverkan samt forskningsfinansierings- och innovationsrådgivning. Avdelningen ger också stöd till uppdragsutbildning, fundraising samt förvaltnings-, avtals-, och affärsjuridik.

Tina är fil dr inom medeltidsarkeologi och har tidigare i olika roller arbetat mycket med utbildnings- och kvalitetsfrågor.