Presentation

Administrativ handläggare:

Ledningsstöd till prefekt och enhetschefer på Institutionen för datavetenskap och medieteknik. Arbetar med verksamhetsplanering, tjänsteplanering, samordnar administrativa processer.