Presentation

Jag arbetar som administrativ assistent och prefektstöd på institutionen för socialt arbete (ISA). Dessutom är administrativt stöd för Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU)