Presentation

Jag arbetar med forskningskommunikation för Fakulteten för lärande och samhälle samt med pressfrågor.