Presentation

Margaretha Andrésen, tjänstgör som telefonist/receptionist i hus Nereus samt Niagara.