MK

Marianne
Kisthinios
Universitetsadjunkt

email icon marianne.kisthinios@mau.se
phone icon 040-6657918

location Vårdvetenskap

Presentation

Marianne Kisthnios, Leg. sjuksköterska, Fil. mag. i omvårdnad, Universitetsadjunkt. Internationell koordinator.