Presentation

Jag är sedan hösten 2015 doktorand inom den Nationella forskarskolan i Historia. Mitt avhandlingsprojekt behandlar kiropraktiken i en svensk kontext. Undersökningsperioden sträcker sig från det att den förste USA-utbildade kiropraktorn återvänder till Sverige år 1921 och genom de följande decennierna, då kiropraktorer organiserar sig i olika yrkesföreningar, kiropraktik undersöks och diskuteras internt, i media, riksdag, i statliga offentliga utredningar osv., och således också konstrueras av såväl interna som externa aktörer. Sedan tidigare har jag skrivit en masteruppsats på ämnet som du hittar här: "Med ryggen mot Herrar medicinare. En kulturanalys av de första kiropraktorerna i Sverige, deras strategier för att uppnå erkännande och organisering som profession på läkekonstens fält mellan åren 1921-1936." (Edbertsson är mitt namn som ogift)