Presentation

Tove Sandberg är PhD; Doktor i medicinsk vetenskap med fokus på angiogenes i normalt endometrium relaterat till plasminogenaktiveringssystemet olika komponenter. Forskning inom: -epigenetik där undersökning av olika lymfocytcell linjers totala DNA-metylering jämförts relaterat till ATRA-stimulering, och pågående screening av flera ovarialcancercell linjers total DNA-metylering. -angiogenes relaterat till plasminogenaktiveringssystemet i munslemhinna. Universitetslektor med undervisning inom Biomedicinsk laboratorievetenskap i ffa mikrobiologi, virologi, cellodling.