Om kursen

Den här kursen vänder sig till studenter som vill förstå mer om klimatfrågans komplexitet och hur den påverkar innebörden av barndomen. Många barn upplever idag att de inte har någon tilltro till vuxenvärldens förmåga att lösa klimatkrisen. Barndomen är därmed ingen fristad där globala problem finns någon annan stans. I den här kursen fördjupas förståelsen av relationen mellan barndom, klimatförändringar och synen på barn utifrån aktuell forskning. Kursen är nätbaserad och uppbyggd kring föreläsningar och seminariediskussioner där kurslitteraturen behandlas.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt