Om kursen

Kursen introducerar centrala begrepp inom icke-relationella databaser och tillhörande tekniker för att skapa schemalösa datamodeller.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande:

- Centrala begrepp inom icke-relationella databaser
- Olika icke-relationella databaser med fokus på dess för- och nackdelar
- Tekniker för att skapa schemalösa databasmodeller
- Design- och arkitekturaspekter för icke-relationella databaser
- Exempel på icke-relationella databasimplementationer, såsom nyckel-värde, dokument-, kolumn- och graforienterade
- Skalbarhet av icke-relationella databaser
- Implementering av icke-relationella databaser
- Utvärdering av icke-relationella databasmodeller i förhållande till behov
- Användning av utvärderingsresultat för att undersöka vilken teknik som bör användas

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kurser om minst 60 hp i Datavetenskap med progression.

Urval

Betyg 20%, Högskolepoäng 60%, Högskoleprov 20%

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se