Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 50%
16 januari 2023 - 4 juni 2023

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Informationsarkitekt

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Totalt 120 hp, inklusive 60 hp i Data- och informationsvetenskap med progression samt kursen DA333A: Forskningsmetodik.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt