Om kursen

Kursinnehåll

Kursen behandlar hur sjukdom och hälsa relaterar till samhälle och kultur. Den utgår från aktuella teoretiska begrepp och perspektiv inom medicinsk antropologi. Kursen innehåller teman som hur vi kan förstå symtom och diagnoser samt placebo- och noceboeffekter, medikalisering, kulturella syndrom och variation vad gäller medicinska modeller i världen. Kursen berör också hur hälsa är ojämnt distribuerad i ett samhälle utifrån sociala hierarkier och hur medicinska fenomen relaterar till genus, sexualitet, etnicitet, politik och teknologi.

Syftet med kursen är att främja reflektion och kritisk analys av medicinska fenomen i samhället.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg 40%, Högskolepoäng 20%, Högskoleprov 40%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt