Om kursen

Kursinnehåll

Inom ramen för kursen studeras såväl innehåll i som form för västerländska världsåskådningar och deras idéhistoriska rötter med tonvikten lagd på filosofi och vetenskap. Vidare studeras kristendomens utveckling och dess betydelse för människors förhållningssätt till världen. Här görs jämförelser och utblickar mot andra religioner. Med tidigmodernt avses perioden från 1450 till 1700 och det moderna syftar på sekelskiftet 1800 och 1900.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).