Kurs inom program, Grundnivå
30 hp
Malmö | dagtid | 100%
15 januari 2024 - 2 juni 2024

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Historia: Inriktning mot kulturarvsstudier

Kursinnehåll

.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Genomgångna kurser IS301F Kulturarvstudier I, med minst 12 hp med minst betyget godkänd. Eller motsvarande.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt