Om kursen

Utställningsdesign används inom många områden, alltifrån utställningar på museer till exponering av kommersiella produkter. Genom kursen tillägnar du dig både teoretiska och praktiska grundläggande kunskaper. Du kommer att arbeta med ljus-, ljud-, text- och rumsdesign till olika typer av utställningar. Kursen vänder sig till dig som vill förbättra möjligheterna att presentera material i form av föremål och texter. Viss undervisning sker på engelska, liksom viss kurslitteratur.

Kursinnehåll

Kursen ger en introduktion till utställningsdesign och innehåller fyra delmoment med olika fokus där det sista momentet för ihop kunskaper och erfarenheter från de övriga tre. [GP1] Teori och reflektion ingår i varje moment, liksom designträning för varje moments specifika krav.

Del 1: Introduktion till utställningsdesign. Modell, skiss och analysverktyg (3 hp)

Del 2: Studie av form i relation till innehåll. Laboration med föremål, monter och rum (3 hp)

Del 3: Studie av några verkningsmedel inom utställningsdesign. Laboration med ljus- ljud, text och dokumentation (3 hp)

Del 4: Studie av designprocessen. Design av helt utställningskoncept. Planering och presentation av ett utställningsförslag på ett givet tema. (6 hp)

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra

sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se