Fristående kurs, Grundnivå
15 hp
Malmö | eftermiddag | 50%
17 januari 2022 - 5 juni 2022

Om kursen

Utställningsdesign används inom många områden, alltifrån utställningar på museer till exponering av kommersiella produkter. Genom kursen tillägnar du dig både teoretiska och praktiska grundläggande kunskaper. Du kommer att arbeta med ljus-, ljud-, text- och rumsdesign till olika typer av utställningar. Kursen vänder sig till dig som vill förbättra möjligheterna att presentera material i form av föremål och texter. Viss undervisning sker på engelska, liksom viss kurslitteratur.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra

sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se