Om kursen

Kursen undersöker hur designkompetens kan användas för att bidra till en hållbar utveckling. I en hållbar utveckling tillfredsställer vi våra behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter. För att åstadkomma det måste vi snabbt hitta nya former för produktion och konsumtion. Kursen bygger därför på en förståelse för både teknik och beteende, hur de samverkar samt hur man kan åstadkomma positiva förändringar inom dessa områden.

Kursinnehåll

Kursen består av sex delkurser

Delkurs 1 (6 hp): Introduktion.

Delkurs 2 (3 hp): Miljöanalys och designmetoder - urbana perspektiv

Delkurs 3 (3hp): Tjänstedesign och social innovation - teori

Delkurs 4 (6 hp): Projekt 1 - Produkt-tjänste-system

Delkurs 5 (9 hp): Projekt 2 - Kreativa gemenskaper och social innovation

Delkurs 6 (3 hp): Reflektion

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

I samband med kursens avslutning genomförs en kursvärdering inriktad på att bestämma hur väl kursens utformning stöder studentens arbete att uppnå kursmålen. Kursvärderingen är skriftlig.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se