Om kursen

Syftet med kursen är att studenten utvecklar grundläggande kunskaper inom matematik av betydelse för fortsatta högskolestudier.

Kursinnehåll

Nätbaserad distansutbildning: Undervisningen byggs helt kring kursmaterial som ges via Internet. Undervisningen förutsätter tillgång till en dator med Internetanslutning. Inga schemalagda sammankomster eller fysiska träffar planeras.

Kursen innehåller följande moment:

- Talområden och aritmetik
- Algebraiska uttryck
- Ekvationer och olikheter
- Trigonometri
- Funktioner
- Gränsvärde och derivata
- Integraler som gränsvärde av summor
- Matematisk programvara

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se