Om kursen

Kursinnehåll

Kursen består av följande tre delkurser:

Juridik och mänskliga rättigheter (10 hp)

Denna delkurs inriktas på folkrätt med ett fokus på mänskliga rättigheter.

Politik och mänskliga rättigheter (10 hp)

Denna delkurs inriktas på studier av mänskliga rättigheter i relation till statsbegreppet, politisk makt och demokratiska processer.

Filosofi, religion och mänskliga rättigheter (10 hp)

Denna delkurs inriktas på studier av filosofiska och etiska teorier och diskussioner gällande mänskliga rättigheter.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

GPSstudent@mau.se