Om kursen

Kursinnehåll


- Grundläggande designmetoder som t.ex. brief, funktionsanalys, kravspecifikation, imageboards
- Idegenereringsmetoder
- Grundläggande produktsemiotik med fokus på de semantiska funktionerna och tredimensionell gestaltning
- Grundläggande verkstadsteknik och prototypskapande i olika skissfaser
- Tillämpat projekt

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: PD102A-Visualiserings- och presentationstekniker.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 34%, Högskoleprov 33%

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se