Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 50%
29 augusti 2022 - 6 november 2022

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: PD102A Visualiserings- och presentationstekniker (godkänd) och PD117A Designmetodik för produktutvecklare (godkänd)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se