En kompletterande utbildning riktar sig till dig som har studerat på universitet tidigare. För dig som vill jobba inom skola kan en kompletterande pedagogisk utbildning vara ett alternativ. Vi har också utbildningar för dig som har studerat utomlands och vill komplettera med de ämnen du behöver. Till exempel för att förbättra dina chanser på svensk arbetsmarknad.

Totalt antal träffar: 19