Forskargruppen undersöker grundläggande frågor om utbildning och pedagogik i sin vidaste bemärkelse. Genom historiska och filosofiska perspektiv strävar forskarna efter att studera och belysa centrala frågor, motsättningar och ämnen som rör utbildningsprocesser och relationer.

Forskargruppens medlemmar är aktiva inom internationell filosofi om utbildning och i nätverk och konferenser som den årliga konferensen Philosophy of Education Society of Great Britain, det årliga mötet Philosophy of Education Society och nätverket för filosofi om utbildning på ECER. Forskargruppen är baserad vid Institutionen för Barn-unga-samhälle (BUS).

Gruppen publicerar artiklar i tidskrifter som Journal of Philosophy of Education och Studies in Philosophy and Education, Educational Philosophy and Theory, och Educational Theory, Ethics and Education.

Öppna seminarier

Vi välkomnar nya medlemmar med intresse för utbildningsfilosofi och utbildningsteori. Välkommen att delta i våra öppna seminarier.

Läs mer på vår engelskspråkiga sida