Fakta

Kontaktperson:
Elisabet M. Nilsson
Finansiär:
  • FORTE – Forskningsrådet för hälsa
  • arbetsliv och välfärd
Ansvarig vid Mau:
Elisabet M. Nilsson
Samarbetspartners:
  • Jörgen Lundälv – Göteborgs universitet
  • Magnus Eriksson
  • RISE Research Institutes of Sweden
Projektperiod:
01 januari 2022 - 31 oktober 2024
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att undersöka på vilka sätt som erfarenheterna från Covid-19 pandemin kan bidra till att förbättra förutsättningarna för personer med olika former av funktionsnedsättning att delta i och bidra till full delaktighet i arbetslivet. Vi kommer att undersöka både kortsiktiga och potentiella långsiktiga effekter och konsekvenser av att arbeta hemifrån i digitala miljöer och vilka nya betydelser av social delaktighet och villkor för delaktighet som detta innebär. Det finns tyst (praktisk) kunskap och erfarenheter hos personer med olika funktionsnedsättningar som handlar om delaktighet, inflytande och demokrati i arbetslivet som vi har bristfällig kunskap om.

Projektet tar sin utgångspunkt i aktions- och designforskning och undersöker delaktighet och begränsningar för delaktighet i arbetslivet. Den kunskap som genereras skall leda fram till lösningsförslag för problem och utmaningar som personer med funktionsnedsättningar möter i arbetslivet.

En omfattande litteraturöversikt kommer att genomföras i inledningen av projektet. Metoder för datainsamling är intervjuer och kollaborativa workshops med personer från funktionshinderorganisationer och patientorganisationer. Alla aktiviteter inom projektet kommer att genomföras utifrån ett intersektionellt perspektiv.