Fakta

Kontaktperson:
Rahel Weldeab Sebhatu
Finansiär:
  • Institutionen för globala politiska studier
Ansvarig vid Mau:
Rahel Weldeab Sebhatu
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 september 2019 - 01 november 2024
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Syftet med forskningsprojektet är att analysera utvecklingssamarbete mellan Afrika och EU för att avmystifiera förhandlingsprocesser mellan "svaga stater" och det "mäktiga" EU. Genom en kritisk analys av förhandlingsteori, särskilt av interkulturell kommunikation, samtidigt som man engagerar sig i postkolonial utvecklingspolitik och kritiska debatter om "Normative Power Europe" (NPE), syftar detta forskningsprojekt till att utveckla ett analytiskt ramverk för att analysera nord-syd-relationer på ett sätt som flyttar fokuset för normativa teorier om förhandling och utveckling.

Genom att föra fram olika berättelser och politik från afrikanska staters utgångspunkt och historisera det postkoloniala mötet med attityder till/mot biståndsberoende, försöker detta forskningsprojekt decentrera de dominerande diskurser som ger EU ett övertag när det förhandlar med afrikanska stater. Genom en förståelse för att utvecklingssamarbete är en politisk handling snarare än en av välgörenhet eller humanitärism, ska detta forskningsprojekt undersöka hur och varför biståndsförhandlingar inte är asymmetriska, utan snarare demonstrerar maktkamper i flera riktningar.

Genom ett alternativt sätt att se på Afrika-EU-diplomati och förhandlingar som tvetydiga snarare än asymmetriska, hoppas den här studien kunna visa hur förbindelserna mellan Afrika och EU och diplomatiska förbindelser kan förbättras i framtiden. Detta forskningsprojekt är fast placerat inom Global Political Studies eftersom det studerar inflytande i samarbete och konflikt som pluralistiskt inom transnationell politik. Syftet är också att bidra till debatter kring postkoloniala och dekoloniala feministiska internationella relationer (IR).