Fakta

Kontaktperson:
Sabrina Valetti
Finansiär:
  • Vetenskapsrådet
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
31 december 2020 - 31 december 2024

Om projektet

Tuberkulos (TBC) är en av världens tio vanligaste orsaker till död. Ungefär en tredjedel av jordens befolkning är bärare av tuberkulosbakterien. Det beräknas att TB dödar 5000 personer varje dag. I Sverige rapporterades 734 fall av tuberkulos 2016, varav omkring 90 procent av patienterna var födda utomlands. Med dessa siffror så är Sverige ett av världens länder lägst förekomst men TBC-fallen kan emellertid snabbt fluktuera beroende på de internationella migrationsströmmarna. Ett av målen för FNs ”Sustainable Development Goals” är att utrota den globala TBC-epidemin före 2030. I ett nyligen publicerat pressmeddelande ”The Lancet Commission on Tuberculosis” framhålls det att detta mål inte kan nås utan en väsentlig ökning av globala investeringar. Den ökade TBC-förekomsten i kombination med ökad antibiotikaresistens innebär att TBC är ett stort hot mot mänskligheten vilket kräver omedelbara åtgärder.

Tuberkulos är en smittsam infektionssjukdom som framför allt angriper lungor. Utmaningar i TBC-behandlingar är att nå TBC bakterierna i lungorna, framförallt eftersom de ofta återfinns inuti immunceller, samt att eliminera de läkemedelsresistent mikroberna. Inhalerbara terapier rekommenderas för tidiga infektioner av TBC och akut aktiv lungtuberkulos när lungan är mycket infekterad med tuberkulosebakterierna. Inhalationsmedicinering är dock utmanande och komplicerat då läkemedel måste formuleras i en komposition lämplig för inandning och dessutom undgå att direkt avlägsnas av lungorna. Med de nuvarande inhalerbara terapier levereras endast en liten del av läkemedlet (bästa fallet 10%) till lungorna och de främsta orsakerna till det låga resultatet är just mukociliär rening och den begränsade läkemedelslösligheten. Därför finns det ett brådskande behov av nya läkemedelsbärare för inhalerbar medicinering.

I detta projekt kommer vi att utveckla en biologiskt inspirerad läkemedelsleveransplattform för att administrera läkemedel säkert och effektivt till lungorna. Det utmärkande vetenskapliga tillvägagångssättet och nytänkande i vårt projekt är att lära av 70 000 års M. tuberculosis evolution för att utveckla en bioinspirerad läkemedelsbärare.