Fakta

Kontaktperson:
Ivan Gusic
Finansiär:
  • Vetenskapsrådet
  • Crafoordska stiftelsen
Samarbetspartners:
  • Queen’s University Belfast
  • Uppsala universitet
Projektperiod:
01 januari 2020 - 31 december 2024
Forskningsämne:

Om projektet

Koncentrationen av konfliktrelaterat våld i efterkrigstäderna, exempelvis Beirut (Libanon), Belfast (Nordirland), Mitrovica (Kosovo) och Abidjan (Elfenbenskusten), får allvarliga konsekvenser både inom och bortom dessa städer. I detta projekt samlas jämförande data om hur, när och var konfliktrelaterat våld manifesterar sig i efterkrigstäder, där händelser är uppdelade och geokodade på gatunivå. Vi använder denna nya data för att analysera mönster och trender för konfliktrelaterat våld i efterkrigstäder och utforska orsakerna till det.

Som helhet syftar projektet till att främja vår teoretiska och empiriska kunskap om konfliktrelaterat våld i efterkrigstäder. I sin tur kan denna kunskap användas för att teoretisera förebyggande åtgärder, utforska konfliktdynamik inom staden och bedöma effekterna av konfliktrelaterat våld på konstitutionen och funktionen i efterkrigstäderna.

Mer information finns på den engelska projektsidan:

The continuation of conflict-related violence in postwar cities: Mapping violence at the street level

Projektmedlemmar