Fakta

Kontaktperson:
Isobel Squire
Finansiär:
  • Institutionen för globala politiska studier
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 februari 2019 - 01 februari 2024
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Vi lever i en värld där de grundläggande principerna för feminism, jämställdhet och till och med den liberala demokratin i sig, utsätts för angrepp. Begreppet jämställdhet har alltid ifrågasatts, men det senaste decenniet har det gjorts konsekventa attacker mot själva termen ”genus” och dess inkludering i globala jämställdhetsnormer. Genom storskaliga kampanjer och rörelser har begreppet "genus" strategiskt omformulerats av komplexa konstellationer av aktörer med olika trosuppfattningar och från hela det politiska spektrumet.

Dessa mobiliseringar syftar till att baktala ”genus” och de har nått så pass stora framgångar att begreppet i allt högre grad används som ett fiendenamn i global politik. Detta arbete syftar till att utvidga de teoretiska ramarna för normteorin genom att bättre fånga inflytandet från ihärdiga, framgångsrika koncept som konkurrerar med jämställdhet och som sprids globalt, nämligen innovationen ”genusideologi”.

Det myntades ursprungligen av den katolska kyrkan som svar på FN: s antagande av indikatorer med genusperspektiv i början av 1990-talet, men sedan dess har ”genusideologi” vuxit ifrån sitt katolska sammanhang. Termen används nu av komplexa konstellationer av aktörer från hela det politiska spektrumet i opposition mot en rad intima / sexuella medborgarskapsdebatter inklusive HBTQ-rättigheter, reproduktiva rättigheter och utbildning inom sex och genus.

Detta forskningsprojekt syftar till att ytterligare undersöka spridningen av ”könsideologi” i global politik som en framträdande strategi och framväxande norm som formuleras i motsats till globala jämställdhetsnormer, genom fallstudier i Ungern och Polen.