Fakta

Kontaktperson:
Christina Bjerkén
Finansiär:
 • Vinnova
Ansvarig vid Mau:
Christina Bjerkén
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
 • SSAB EMEA AB - Special Steels
 • SSAB Europe
 • SAAB Kockums AB
 • Ovako
 • Ringhals AB
 • Försvarets Materialverk (FMV)
 • Swerim
 • Kungliga tekniska högskolan (KTH)
 • Jernkontoret: Projektledare Torbjörn Narström
Projektperiod:
17 november 2020 - 17 maj 2024
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Syftet är att utveckla en verktygslåda kallad "Hy-Toolbox" som innehåller metoder för att bedöma risken för väteförsprödning (HE), oavsett vätes ursprung, för att underlätta bedömningen av HE-risker för stålproducenter och användare. Mer specifika mål är att:

 • ge nya möjligheter att designa mer HE-resistenta stål
 • stödja miljödrivna processförändringar och intelligent användning av beläggningar
 • använda brottmekanisk provning för att rangordna material och bedöma lämpligheten för ändamålet
 • upprätta samband mellan vätehalt och restspänningar
 • främja säker användning av material i korrosiva miljöer.

Förväntade effekter och resultat

Projektresultaten ska bidra till säker användning av stål genom att minska riskerna för väteförsprödning och genom att stödja ståltillverkare och slutanvändare med en mångsidig, unik och robust verktygslåda som består av moderna utvärderingsmetoder som Thermal Desorption Spectroscopy med Mass Spectrometry (TDMS) i kombination med brottmekanisk provning, metallografiska metoder och modern elektronmikroskopi för att bedöma risker för väteförsprödning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer genomföras i ett antal arbetspaket som inkluderar följande delar: - Materialproduktion och leverans av prover - Utvärdering av väteförsprödning: vätehalt och låst väte, vätes diffusivitet, brottmekanisk provning, inverkan av väte på mekaniska egenskaper, metallografiska undersökningar efter brott och restspänningmätningar - Hy-Toolbox utveckling, tillämpning och implementering - Koordinering och resultatspridning.