Fakta

Kontaktperson:
Reza Malekian
Finansiär:
  • KK-stiftelsen
Ansvarig vid Mau:
Reza Malekian
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
27 september 2022 - 25 september 2024
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

Projektet syftar till att genomföra en omfattande studie av de faktorer som påverkar processerna i hybrida energisystem, modellera processer i hybridsystem med hänsyn till realtidsdatabehandlingen, och utveckla en strukturell modell av energins livscykel.

I planen ingår att utveckla en uppsättning åtgärder som syftar till att möta kraven på energibelastning och samtidigt ta hänsyn till miljön och resursanvändning. Detta sammanfaller helt med FN:s mål för hållbar utveckling. Utvecklingen av intelligenta algoritmer och systemarkitektur stöder och integrerar driften av hybrida energisystem och ökar nivån på deras effektivitet, produktivitet och miljömässig hållbarhet. Det gör det också möjligt att möta de växande kraven på termisk energi på ett hållbart och energieffektivt sätt.

De metoder för datainsamling, bearbetning och analys som föreslås i detta projekt skapar förutsättningar för framtagandet av en intelligent plattform för informationsbehandling. Modellerna och metoderna som utvecklas baserat på artificiell intelligens ska göra det möjligt att skapa användarvänliga och begripliga gränssnitt för att hantera hybrida energisystem.