Fakta

Kontaktperson:
Elisabet M. Nilsson
Finansiär:
  • The Research Council of Norway
Ansvarig vid Mau:
Elisabet M. Nilsson
Samarbetspartners:
  • Harald Hornmoen (projektledare) – Oslo Metropolitan University
  • Dagny Stuedahl – Oslo Metropolitan University
Projektperiod:
04 januari 2021 - 31 mars 2024
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Det övergripande målet med projektet är att skapa forskningsbaserad förståelse för hur samspelet mellan kulturella och teknologiska förutsättningar kan stärka ungas deltagande i digitala rum för dialog. En sådan ökad förståelse kan bidra till att möta utmaningen att skapa förutsättningar för inkludering och ökad medverkan i det offentliga samtalet samt förmedla ungdomars syn på produktionen av medieformat för digital, uppkopplad deltagarkultur.

Forskningsfrågor

  • Hur bemöter de medieformat som används av unga i Europa idag de utmaningar som medie- och informationskunnighet(media literacy), mångfald, interkulturell dialog och inkludering innebär?
  • På vilket sätt kan unga bidra till att skapa förutsättningar för andra unga med olika kulturella bakgrunder att förvärva medie- och informationskunnighet (media literacy) som skapar förutsättningar för kreativt deltagande och inkludering i digital rum?
  • Hur kan forskningsresultaten och living labs-metodik användas för att bygga ett etisk ramverk kring digital medie- och informationskunnighet (media literacy) och dess praktik i digitala rum för dialog?

Läs mer om projektet på den engelska sidan