i

Konferens
Andra Malmö work science-mötet

Fredag 4 oktober, 09:30 - 16:30
Niagara, våning 4. Nordenskiöldsgatan 1
Malmö Work Science Meeting 2024

Kom och delta i det andra Malmö work science-mötet

Forskargruppen inom arbetsvetenskap vid Malmö universitet bjuder med varm hand in både forskare och praktiker. Vårt mål är att främja samarbete och dialog kring aktuella frågor inom arbetsvetenskapen, både nationellt och internationellt.

Genom att sammanföra olika perspektiv strävar vi efter att skapa en livlig plattform för att utforska och hantera brådskande utmaningar inom fältet.

Detta spännande evenemang kommer att hållas på engelska och svenska. Deltagare från olika bakgrunder är välkomna att dela med sig av sina erfarenheter och delta i givande diskussioner. Välkommen att bidra med din presentation, antingen som vanlig forskningspresentation eller som rundabordssamtal.

Malmö work science-möte (invajo.com)