i

Workshop
Arts-based Research and Methods in Migration and Integration

Tisdag 21 maj, 12:00 - Onsdag 22 maj, 12:00
Niagara, MIM Seminar room, 9th floor
Arts-based Research and Methods in Migration and Integration

Detta är en akademisk workshop om användningen av konstbaserade och konstnärliga metoder inom området migrations- och integrationsstudier. Inom området migration och integration har forskare i allt större utsträckning tillämpat konstbaserade metoder och samskapande, deltagande och konstnärliga metoder i sina studier med migranter och flyktingar för att skapa kunskap tillsammans.

Läs mer på den engelska sidan