i

FAKULTETEN FÖR HÄLSA OCH SAMHÄLLE | Seminarium
Det komplexa handlingsutrymmet och det professionella pappersgörat

Onsdag 25 september, 13:15 - 15:00
Niagara, NI:C1129, Nordenskiöldsgatan 1
Anders Jönsson

Välkommen till ett seminarium med vikarierande lektor Anders Jönsson från Socialhögskolan, Lunds universitet. 

Titel

Det komplexa handlingsutrymmet och det professionella pappersgörat – beslutsfattande inom ekonomiskt bistånd

Allmän information

Välkommen att delta i seminariet på plats i Niagara. Ingen anmälan krävs.
Seminariet i socialt arbete är en seminarieserie som arrangeras av Institutionen för socialt arbete (ISA). Om du har frågor, kontakta ansvarig för seminarieserien Kettil Nordesjö.

Programmet för seminariet i socialt arbete

Läs avhandlingen

 

Avhandlingen bygger på intervjuer med socialsekreterare samt textanalys av beslutstexter rörande ekonomiskt bistånd och visar att socialsekreterare menar att de har ett relativt stort handlingsutrymme, men samtidigt att deras beslutsfattande granskas av flera parter. Beslutstexterna blir viktiga dokument då det inte endast syftar till att meddela klienterna vilket beslut som fattas utan även blir det dokument där socialsekreteraren argumenterar för varför det beslutet ska fattas gentemot flera granskare.

De läsare som socialsekreterarna menar granskar besluten är (1) förvaltningsrätten som granskar om beslutet är riktigt utifrån lagen, (2) chefer och politiker inom socialförvaltningen som ser om beslutet är riktigt utifrån kommunala riktlinjer och om socialsekreteraren tar ansvar för sin delegation, samt (3) kollegor som ser om beslutet är riktigt utifrån arbetsplatsnormer.

Slutsatserna kretsar kring vilket utrymme för professionellt socialt arbete som lämnas samt vikten av fronesis, förmågan att överlägga kring beslut på ett givande sätt utifrån den unika situationen och klienten.