i

FAKULTETEN FÖR HÄLSA OCH SAMHÄLLE | Disputation
Disputation – Birgitta Ljungbeck

Fredag 24 maj, 09:15 - 15:00
Allmänna sjukhuset, utanför HS aula, Jan Waldenströms gata 25
Det här evenemanget har redan passerat
Birgitta Ljungbeck vid Fakulteten för hälsa och samhälle

Birgitta Ljungbecks avhandling har blivit godkänd av betygsnämnden.

Avhandlingens titel

Exploring the pioneering nurse practitioner role in Sweden: Insights and perspectives for potential role development into municipal healthcare.

Huvudhandledare

Docent Katarina Sjögren Forss

Handledare

Professor Elisabeth Carlson

Opponent

Universitetslektor Karin Bölenius, Umeå universitet

Betygsnämnd

Professor Patrik Midlöv, Lunds universitet
Professor Ami Hommel, Malmö universitet
Docent Ann Rudman, Högskolan Dalarna

Suppleant

Docent Ann-Christine Andersson, Högskolan Kristianstad

Ordförande vid disputationen

Dekan och professor Anders Kottorp, Malmö universitet

Anmälan

Disputationen är öppen för alla, ingen anmälan krävs. Om du önskar delta i mingel under betygsnämndsmötet, anmäl dig via mejl till Marie Svensson: marie.svensson@mau.se.

Disputationen kommer att livestreamas på denna webbsida.