i

ODONTOLOGISKA FAKULTETEN | Disputation
Disputation – Ibrahim Oghli

Fredag 18 oktober, 09:15 - 14:00
Odontologiska fakulteten, KL:2370 aulan, Smedjegatan 16
Ibrahim Oghli

Titel

Jaw Function and Oral Health-Related Quality of Life – Relation between Temporomandibular Disorders and other Oral Conditions

Fakultetsopponent

Professor Kirsi Sipilä, Uleåborgs universitet, Finland

Betygskommitté

  • Docent Lars Dahlström, Göteborgs universitet
  • Docent Anastasios Grigoriadis, Karolinska Institutet
  • Docent Cecilia Franzén, Malmö universitet, Odontologiska fakulteten
  • Professor Ami Hommel, Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (ersättare)

Ordförande

Docent Helena Fransson, Malmö universitet, Odontologiska fakulteten

Praktisk information

Disputationen hålls på engelska.

Välkommen!