FORUM Sexuell hälsa: Äldre och sexualitet

Varmt välkommen till en öppen föreläsning om kvinnlig omskärelse/könsstympning och sexuell hälsa!

Eftermiddagen inleds med att Camilla Palm vid Malmö och Uppsala universitet kommer att prata utifrån sin avhandling om kvinnlig omskärelse/könsstympning och sexuell hälsa. Avhandlingen baseras på intervjuer med personal som arbetar med sexuell hälsa gentemot unga, och med tjejer och kvinnor med erfarenheter av ingreppen.

Efter detta kommer läkare Cecilia Berger från specialistmottagningen Amelmottagningen i Stockholm att berätta om sitt arbete med patienter som genomgått kvinnlig omskärelse/könsstympning. Bland annat kommer Cecilia att lyfta olika typer av ingrepp, symtom, vilken vård och stöd som finns att få vid problem, och deras erfarenheter på Amelmottagningen. 

Föreläsningen arrangeras av forskningscentrumet Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS) i samarbete med Smittskydd Skåne, Barnmorskemottagningarna Primärvården Skåne och Centrum för sexuell hälsa inom Region Skåne samt Pedagogisk inspiration i Malmö stad.

Anmälan

FORUM Sexuell hälsa är en öppen, kostnadsfri föreläsningsserie. Föreläsningen är hybrid vilket innebär att det finns möjlighet att närvara antingen på plats eller digitalt. Platserna i salen är begränsade, först till kvarn gäller. Anmäl dig genom någon av följande länkar:

Anmälan på plats

Anmälan digitalt

Kontakta arrangörerna

Har du frågor om föreläsningen eller om anmälan? Mejla till Centrum för sexologi och sexualitetsstudier.

css@mau.se