i

Seminarium
Dennis Albertsen – Högre seminariet i Historia och historiedidaktik

Torsdag 16 maj, 15:15 - 17:00
Scylla SC2-314, Nordenskiöldsgatan 6

Doktorand Dennis Albertsen ventilerar ett avhandlingskapitel vid Högre seminariet för Historia och historiedidaktik.

Om projektet

Avhandlingsprojektet undersöker Sveriges första statliga tvångsuppfostringsanstalt, Bonaanstalten, åren 1905–1948. Till Bona kom pojkar i åldern 15-18 som dömts för brott motsvarande sex månaders fängelse eller mindre. Fokuset för undersökningen är den pedagogiska verksamheten på anstalten där tonvikten ligger på metoderna och inte innehållet. Målet är att nå mer och djupare kunskap om vilka pedagogiska metoder som användes för att uppfostra pojkarna på Bona. Texten som läggs fram för seminariet är tänkt som ett av avhandlingens empirikapitel i vilket avhandlingsförfattaren testar sin metod och analyserar delar av källmaterialet.

Ordförande

Johan Lundin.