i

FAKULTETEN FÖR HÄLSA OCH SAMHÄLLE | Seminarium
Kan bättre organisation i äldreomsorgen lösa bemanning och aktivering?

Onsdag 16 oktober, 13:15 - 15:00
Niagara, NI:C1129, Nordenskiöldsgatan 1

Välkommen till ett seminarium med Susanna Lundberg

Titel

Kan bättre organisation i äldreomsorgen bidra till lösning på både bemanningsproblem och aktivering?

Allmän information

Välkommen att delta i seminariet på plats i Niagara. Ingen anmälan krävs.
Seminariet i socialt arbete är en seminarieserie som arrangeras av Institutionen för socialt arbete (ISA). Om du har frågor, kontakta ansvarig för seminarieserien Kettil Nordesjö.

Programmet för seminariet i socialt arbete

Paradoxen att vi har många människor fast i långtidsarbetslöshet samtidigt som många branscher och yrken utan krav på högskola upplever bemanningssvårigheter finns i många kommuner över hela landet. Många av branscherna återfinns inom den kommunala omsorgen – äldreomsorg, funktionsstöd, barnomsorg, måltidspersonal – men trots detta finns begränsat samarbete med de kommunala arbetsmarknadsverksamheter som försöker ge stöd till de personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden.

Mitt projekt försöker vända på problemet och se bemanningsproblematiken ur omsorgens – här äldreomsorgens – perspektiv. Kan man tänka sig att organisering av äldreomsorgen, och en fördjupad syn på den kompetens som de anställda där har, kan hantera problemet med kompetensförsörjning och bemanning? Att bemanna handlar både om att behålla de som redan är anställda i verksamheten, att utveckla deras kompetens och arbetsmetoder, och att ta in och behålla nya potentiella medarbetare, så att de kan bli delar av arbetslagen.

Projektet grundar sig på en pilotstudie av ett mindre antal kommuner som vågar tänka nytt, och en teori som handlar om att alla typer av arbetsgrupper kan höja sin kompetens genom att samarbeta bättre.