i

Seminarium
Migration seminar: Temporal Racism and the invisibilization of work

Torsdag 18 april, 14:15 - 16:00
Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, or zoom

Välkommen till migrationseminariet!

Temporal Racism and the invisibilization of work: or Why Some Can Eat Ice Cream with Their Kids While Others Cannot

Talare

Paula Mulinari, docent, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet

Läs mer i den engelska kalendern