i

FAKULTETEN FÖR HÄLSA OCH SAMHÄLLE | Seminarium
Slutseminarium – Kristina Edman

Onsdag 4 september, 13:15 - 15:00
Niagara, NI:C1129, Nordenskiöldsgatan 1
Kristina Edman

Välkommen till slutseminarium

Titel

Barns delaktighet i barn- och familjeterapeutiska samtal: En mikrosociologisk studie av det sociala arbetets praktik

Extern kommentator

Pia Bülow, professor i socialt arbete, Jönköping University

Interna kommentatorer

Angelica Wågby Gräfe, doktor i socialt arbete, Malmö universitet
Kettil Nordesjö, docent, institutionen för socialt arbete, Malmö universitet

Ordförande

Camilla Nordgren, universitetslektor, institutionen för socialt arbete, Malmö universitet

Allmän information

Seminariet hålls på svenska. Välkommen att delta i seminariet på plats i Niagara. Ingen anmälan krävs.

Seminariet i socialt arbete är en seminarieserie som arrangeras av Institutionen för socialt arbete (ISA). Om du har frågor om seminarieserien, kontakta Kettil Nordesjö.

Programmet för seminariet i socialt arbete