Välkommen till Magnus Gustafsons slutseminarium inom historia och historiedidaktik!

Titel

"Äntligen stod kvinnan i talarstolen – Agda Östlunds retoriska karriär och socialdemokratins genombrott"

Diskutant

Professor Magnus Rodell från Södertörns högskola

Seminariedetaljer

Kontakta Magnus Gustafson för manus. Alla intresserade är välkomna.