Det här evenemanget har redan passerat
handledning, föreläsningssal, lärarstudenter,

Att utveckla en heltäckande sökstrategi är en viktig del när man genomför en systematisk översikt.

Denna workshop kommer att fokusera på hur du utvecklar en systematisk sökstrategi för ditt forskningsämne. Workshoppen kommer att inkludera:

  • skillnaden mellan en systematisk översikt och en traditionell litteraturöversikt
  • att välja rätt databaser/källor för att söka i för ditt ämnesområde
  • identifiera nyckelord och termer för din sökstrategi
  • söktekniker
  • dokumentation av din sökning

Läs mer och anmäl dig till workshoppen